YENİDOĞULMUŞUN FİZİKİ MÜAYİNƏSİ

ETPİ-da həkim-rezidentlər üçün təşkil olunmuş seminarda Əsgərova Gülgəz “Yenidoğulmuşun fiziki müayinəsi” adlı mövzusunda çıxış etmişdir.