Dissertasiya müdafiəsi

“18 ”  may  2021-ci il tarixində saat  12.00- da K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən BED 3.01 Dissertasiya Şurasının iclasında Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti Rauf Oruc oğlu Bəylərovun  tibb elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Uşaqlarda xroniki qlomerulonefritin etiologiya və patogenetik mexanizmləri” adlı dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Ünvan: AZ 1065, Bakı şəh., B.Bağırova küç., 17 (ET Pediatriya İnstitutu, inzibati bina, konfrans zalı).