Məmmədova Nazilə Rəsul qızı

Baş tibb bacısı
Təhsil və iş təcrübəsi