"TƏBİB" qəzeti bizdən yazır

“TƏBİB” qəzeti Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşridir. Universitetin ictimai həyatını, elmi yenilikləri, görkəmli alimlərin yubileylərini, dünya tibb elmində baş verən son məlumatları öz oxucularına çatdıran qəzetin bu dəfəki buraxılışı Elmi-Tedqiqat Pediatriya İnstitutu haqqında olub. İnstitutun müasir avadanlıqlar effektiv təşkil olunmuş şöbələr, həkim personalı barədə ətraflı məlumatı oxucularına çatdıran TƏBİB” qəzetinin baş redaktoruna fəaliyyətimizi işıqlandırdığı üçün təşəkkür edirik.