Reanimotologiya Şöbəsi

K.Y.Fərəcova adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun Anesteziologiya, reanimatologiya elmi bölməsi 2010-cu ildən fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Elmi bölmədə bölmə rəhbəri, 1 nəfər böyük   elmi işçi və 4 nəfər kiçik   elmi işçi çalışır, onlardan 2 nəfər tibb üzrə fəlsəfə doktorudur.

Bölmədə İnstitutun elmi istiqaməti çərçivəsində «Respublikada ana və uşaqların sağlamlığının monitorinqi, çox yayılmış xəstəliklərin müalicəsi və profilaktikası üsullarının təkmilləşdirilməsi» probleminə həsr olunmuş və neonatologiyanın aktual mövzularını əhatə edən elmi-tədqiqat işləri planlaşdırılmışdır. Son illər ərzində bölmədəKritik vəziyyətdə olan yenidoğulanların təxliyəsi, klinik-laborator müayinə üsulları və reanimasiya tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda planlı iş aparılır. Yenidoğulanların düzgün aparılmış təxliyəsı neonatal ölüm səviyyəsinin azaldılması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir, bunu nəzərə alaraq tədqiqat  zamanı Bakının  və respublikamızın müxtəlif bölgələrinin doğum evlərində  doğulan  və kritik vəziyyətdə institutumuzun Anesteziologiya,reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinə təxliyə edilən yenidoğulanların vəziyyəti müxtəlif şkalalarla qiymətləndirilmiş, təxliyə səbəbi və təxliyə şəraiti, göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyəti ətraflı öyrənilmiş və müvafiq təşkilati işlər görülmüşdür. Aparılan tədqiqatın nəticəsi olaraq neonatal ölümün azaldılması məqsədilə “Yenidoğulanların təxliyəsi”  adlı metodik tövsiyə hazırlanmışdır.

Son 5 ildə bölmə əməkdaşları tərəfindən 60-dan çox elmi iş, o çümlədən 3 metodik tövsiyə çap olunmuşdur. Elmi işçilər elmi-praktik konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış etmiş, elmi fəaliyyətlə yanaşı, yenidoğulan körpələrin müayinə və müalicəsi ilə məşğul olmuş, “Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında Dövlət Proqramı”nın icrasını təmin etmək məqsədilə Respublikanın rayonlarına ezam olunmuşlar. 

Yeganə Qasımova

   şöbə müdiri, t.ü.f.d

Günay Salehova

Cəmilə Əhmədova

İlhamə Mirzəyeva

böyük elmi işçi, t.ü.f.d
kiçik elmi işçi
kiçik elmi işçi

Ülviyyə Əkbərova

Aynur İsmayılova

kiçik elmi işçi
kiçik elmi işçi