Rəhbərlik

Aynur Poluxova

Nailə Rəhimova​

Sevinc Nəsirova

Direktorun müalicə işlər üzrə müavini, t.ü.f.d.,dosent
Direktorun elmi işlər üzrə müavini, t.e.d.,dosent
Elmi katib, t.ü.f.d.,dosent