Rəhimova Nailə Cəlil qızı  K.Y. Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktorun elmi işlər üzrə müavini, tibb elmləri doktoru, dosent.

1995-ci il   Azərbaycan Tibb Universiteti pediatriya fakultəsini bitirib.

1995-1996-ci il- K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda internatura keçib.

1996-2001 –ci illərdə 1 saylı Tibb Məktəbində müəllim.

2000-2006-ci illərdə – K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda aspirantura keçib.

2007-ci illərdə «Yenidoğulmuşlarda mərkəzi sinir sisteminin hipoksik zədələnməsi zamanı böyrəklərin funksional vəziyyəti» mövzusunda elmi iş üzərində çalışmış, namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə 2008-ci ildə tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi, 2011-ci ildə isə “Dosent” elmi adı verilib.

2006-2014-ci illərdə K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda elmi katib vəzifələrində çalışıb.

2009-2016-cı illər ərzində Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda yenidoğulanların patologiyası şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.

2014-cü ildən  K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavinidir.

2018-ci ildə «Yenidoğulan uşaqlarda perinatal infeksiyalarin klinik-immunpatogenetik aspektləri, proqnozlaşdırılması və müalicəsi» mövzusunda tibb üzrə elmlər doktoru elmi adını almaq üçün dissertasiyanı müdafiə etmiş, AAK-sı tərəfindən 2019-ci ildə tibb elmlər doktoru elmi adına layiq görülüb.

Nüfuzlu jurnal və konqres materiallarında 137-ə qədər elmi işi,  8 metodik tövsiyə, “İngilis-Türk-Azərbaycan tibbi terminlər” lüğəti dərc olunub. Çox saylı milli və beynəxalq konqres, konfrans, təlimlərdə cıxış etmiş  və onların təşkilatında fəal iştirak edib. Reproduktiv sağlamlıq xidmətlərində və komminikasiyada kütləvi informasiya usulları», «Neonatoloji reanimasiya» (Türkiyə, Ankara, 2008), «Neonatoloji kurs 3 ay» (Türkiyə, Ankara,2010), «Building Capacity among Supervisiors of Trainees at the Residency Proqrams in Azerbaijan» Rezidentura hazırlığı üzrə kusr (Türkiyə, Ankara, 2011), «Səhiyyədə menecment» (Rusiya, Moskva, 2014), «Uşaqlarda kəskin vəziyyətlərdə təxirəsalınmaz yardım»(Rusiya, Moskva, 2017), «Uşaqlarda infeksion xəstəliklər zamanı təxirəsalınmaz yardım» (Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq, 2019) üzrə ixsasartırma kursları keçib.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun pediatriya kafedrasının əvəzçilik dosenti kimi çalışır.

 “Azərbaycan Perinatologiya və Pediatriya Jurnalı”nın məsul katibidir.