Xudiyeva Nigar Akif qızı

USM həkimi
Təhsil və iş təcrübəsi