Xanəliyeva Nərgiz Fizuli qızı

Rentgenoloq
Təhsil və iş təcrübəsi