Salmanova Afaq Ağaməhəmməd qızı

Pediatr
Təhsil və iş təcrübəsi