Rəhimova Leyla Rəşid qızı

Nevroloq
Təhsil və iş təcrübəsi

2000-2006 illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin pediatriya fakultəsı. 2006-2007-ci illərdə UşaqNevroloji Xəstəxanada nevroloqiya ixtisası üzrə internatura .2008-ci illdən K.F. adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda həkim nevroloq vəzifəsində çalışır. 2019-ci ildən Azərbaycan Tibb Universitetinin nevroloqiya kafedrasında– dissertant. Bir neca məqalə və tezislərin müəllifi.

Bir çox xarici və ölkə daxili kofranslarda iştirak edib :

1 .2008-ci il European Headach Summer School.

Baki, Azərbaycan.

2. 2008-ci il SSNN South East European Summer School.

Nord, Romania.

3. 2010-ci il Nevroloqların 4 konfransı. Baki,Azərbaycan. 4. 2011-ci il İLAE-CEA European Epilepsy Academy.The Third Regional Caucasian Summer School on Clinical Epileptology .

Baki,Azərbaycan.

5.2012-ci il 24-th Annual Meeting of European Academy of

Childhood Disability. İstanbul, Turkey.

6. 2012-ci il 14-th National Pediatric Neurology Congress.

İstanbul,Turkey.

7. 2012-ci il Azərbaycan Nevroloqların 5 konfransı.

8. 2012-ci il UNİCEF “Uşaqliq dövrünə xas olan əlilliyin erkən aşkarlanması , profilaktikası və erkən müdahilə” üzrə təlim

.Baki,Azərbaycan.

9. 2013-ci il 1-st İnternational Neurology Congress of Turkish

speaking countries . Baki,Azərbaycan.

10. 2014-ci il 16 Ulusal Çocuk Nörölojisi Kongresi.

Cappadocia,Turkey.

11. 2014-ci il European Academy of Neurology Regional

Teaching Course. Baki,Azərbaycan.

12. 2015-ci ” Современное представление о диагностике ,терапевтическом и хирургическом лечении

эпилепсии. Основные дефинции”. Baki,Azərbaycan.

13. Мастер класс: Диагностика и лечение хронических форм цереброваскулярной болезни .Профилактика инсульта.Лечение и профилактика.

14. 2015-ci il 17 Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi.

İzmir,Turkey. 15. 2016-ci il 6 Балтийский конгресс по детской

неврологии. Санкт-Петербург, Россия.

16. 2017-ci il Azərbaycan Nevroloqların 6 konfransı.

17. 2018-ci il Nevroloqların Milli Assosiyasiyası və K.F.adına ETPİ birgə keçirdiyi “Uşaqliq dövrünün nevroloji xəstəlikləri” mövzusuna aid konfransda çıxış edib.

Baki,Azərbaycan.

18. 2018-ci il Neonatal Nevroloqiyanın Aktual

Məsələləri.Baki,Azərbaycan.

19. 2019-ci il Azerbaijan Neurology Week (speaker).

Baki,Azərbaycan.

20. 2019-ci il ATU “Tibbin görən gözü” adlı beynalxalg elmi

praktik konfrans . Baki,Azərbaycan.

21. 2019-ci il ” Erkən müdaxilə və reabilitasiya” .Baki,Azərbaycan. 22. 2020-ci il “Интерпретация результатов генетических исследований у больных с наследственными заболеваниями” Медицинский Институт

имени Березина Сергея , ГЕНОМЕД. Санкт-Петербург , Россия