Mustafayeva Nərgiz Məmməd qızı

Kiçik elmi işçi
Təhsil və iş təcrübəsi