Murtuzova Nuranə Əsəbəli qızı

Şöbə müdiri
Təhsil və iş təcrübəsi