Mirzəyeva Ülkər Qurban qızı

Pediatr
Təhsil və iş təcrübəsi