Mirsalayeva Leyla Şəmsəddin qızı

Kiçik elmi işçi
Təhsil və iş təcrübəsi