Mirhadıyeva Ülviyyə Telman qızı

USM həkimi
Təhsil və iş təcrübəsi