Məmmədova Tükəz Əsgər qızı

Kiçik elmi işçi
Təhsil və iş təcrübəsi