Kərimova Nazilə Tələt qızı

Bölmə rəhbəri
Təhsil və iş təcrübəsi