Haqverdiyeva Mədinə Bahadur qızı

Kiçik elmi işçi
Təhsil və iş təcrübəsi