Əşrəfova Könül Nazim qızı

Kiçik elmi işçi
Təhsil və iş təcrübəsi

2006-cı ildə  N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Pediatriya fakultəsini bitirmiş, hekim-pediatr ixtisası almışdır. 2006-2007-ci illərdə pediatriya üzrə internatura keçmişdir. Xacmaz şəhərində KAUM klinikdə həkim-neonatoloq kimi calışmış, 2010-cu ildən K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda vaxtındanqabaq doğulan və yenidogulanların patologiyası elmi bölməsində kicik elmi işçi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 10-a yaxın elmi işi dərc olunmuşdur.