Əfəndiyeva Mahirə Ziyəddin qızı

Bölmə rəhbəri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Təhsil və iş təcrübəsi