Babayeva Əzizə Əbülfəz qızı

Kiçik elmi işçi
Təhsil və iş təcrübəsi