ETPİ və META-nın birgə təşkil etdiyi Pediatrik Konfrans

K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru, Uzman, T.ü.f.d. Allahverdi Musayev, həmin İnstitutun və META (Medical Education and Training Academy) -nın birgə təşkil etdiyi Pediatrik Konfransda.