K.Y.FƏRƏCOVA ADINA ELMİ-TƏDQİQAT PEDİATRİYA İNSTİTUTUNUN ELMİ ŞURASININ TƏRKİBİ

Soyadı və adı Elmi dərəcəsi, iş yeri və vəzifəsi
1. Musayev A.A. T.ü.f.d., ETPİ-nun direktoru (sədr)
2. Nəsirova S.R. T.ü.f.d., dos., ETPİ-nun elmi katibi (katib)
3. Rəhimova N.C. Т.e.d., dos., ETPİ-nun elmi işlər üzrə direktor müavini
4. Ələsgərova S.M. Т.ü.f.d., dos., ETPİ-nun baş həkimi
5. Həsənov S.Ş. T.e.d., prof., ATU I Uşaq xəstəlikləri kafedrasının müdiri
6. Qarayeva S.Z. T.e.d., prof., ATU I Uşaq xəstəlikləri kafedrasının dosenti
7. Əfəndiyeva M.Z. T.ü.f.d., b.e.i., yenidoğulmuş və vaxtındanqabaq doğulmuş uşaqların patologiyası elmi bölməsinin rəhbəri
8. Hüseynova S.A. Т.ü.f.d., Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini
9. Qasımova Y.A. T.ü.f.d., anesteziologiya və reanimatologiya elmi bölməsinin rəhbəri
10. Quliyev Ə.A. Т.ü.f.d., Medera Hospital, həkim-pediatr
11. Hüseynova S.A. Т.ü.f.d., ATU I Uşaq xəstəlikləri kafedrasının dosenti
12. Məmmədova N.M. Т.ü.f.d., ATU II Uşaq xəstəlikləri kafedrasının assistenti
13. Həsənquliyeva G.M. Т.ü.f.d., ATU I Uşaq xəstəlikləri kafedrasının dosenti
14. Hacıyeva A.S. T.e.d., dos., yenidoğulmuş və vaxtındanqabaq doğulmuş uşaqların patologiyası elmi bölməsinin böyük elmi işçisi
15. Sədiyeva N.A. Т.ü.f.d., ATU I Uşaq xəstəlikləri kafedrasının dosenti
16. Mürsəlova Z.Ş. Т.ü.f.d., pulmonologiya elmi bölməsinin böyük elmi işçisi, həmkarlar komitəsinin sədri
17. Salehova G.B. T.ü.f.d., anesteziologiya və reanimatologiya elmi bölməsinin böyük elmi işçisi
18. Kərimova N.T. Elmi-diaqnostik laboratoriyanın müdiri
19. Əsədova S.İ. T.ü.f.d., Mərkəzi Klinika, baş həkimin müavini
20. Adilova A.İ. Т.ü.f.d., ATU II Uşaq xəstəlikləri kafedrasının assistenti
21. Pənahova N.F. Т.ü.f.d., ATU II Uşaq xəstəlikləri kafedrasının dosenti
Şöbənin həkimləri